Sabtu, 29 Agustus 2009

Pelajaran Romadhon

  • Adapun yang harus dilakukan oleh umat islam didalam menghadapi bulan Romadhon :
1. Mempelajari masalah/pelajaran/bab puasa

2. Merasa bahagia dan senang hati dengan sebab datangnya bulan Romadhon.

3. Mempersiapkan diri untuk melaksanakan Puasa romadhon dengan menjaga kesehatan lahir dan batin.
  • Rukun Puasa
Rukun puasa ada 2 perkara,

1. Niat diwaktu malam.

2. Menahan diri dari segala yang membatalkan

  • Hal Yang Membatalkan Puasa
Adapun yang membatalkan puasa ada 10 perkara, yaitu:

1. Memasukan sesuatu dari pada warna - warni dunia kepada

bebolongan dengan sengaja.
seperti: makan minum dengan sengaja, memasukan air kebebolongan

yang ada pada tubuh dengan sengaja, Dll.

2. Muntah dengan sengaja.

3. Keluar mani dengan sengaja.

4. Jima/berhubungan suami istri/bersetubuh dengan sengaja.

5. Gila.

6. Ayan.

7. Buka puasa sebelum nyata waktu berbuka.

8. Murtad (keluar dari agama islam)

9. Haid dan nipas

10. Wiladah atau melahirkan.


Bersambung ....

0 komentar:

Posting Komentar